Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården

 

 

Gårdrummet

I forbindelse med de tre årlige havedage trimmes gårdrummet.

I løbet af 2023 planlægges maling af sandkasse, vindskeder på teknikskur og legehus, cykelskure samt teknikskur og legehus i øvrigt.

 

Tagrygning

En række mindre fejl ved tagrygning rettes forår 2023.

 

Vinduer

Der er indenfor de sidste år sket forskellige reparationer af vinduer og døre. Forår 2023 udskiftes et defekt vindue på 2. sal. 

Når der opstår nye fejl/mangler, vil disse blive rettet. Dog således at de forsøges samlet a.h.t. omkostninger ved håndværkerbesøg.

 

Fuger vinduer/døre

Forår 2023 udskiftes fuger vinduer/døre på 1. og 2. sal med ny oliebaseret elastisk fuge. Dog undtagen vinduer/døre ved indvendige altaner, da disse ikke forudsætter anvendelse af lift.

Forår 2024 udskiftes fuger vinduer/døre i stuen og på 1. ved indvendige altaner med ny oliebaseret elastisk fuge.

 

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen skal udskiftes: sommeren 2023.

 

Emhætter

Der er blevet udskiftet et antal fejlbehæftede emhætter. Yderligere udskiftning, når der konstateres fejl. Henvendelse til bestyrelsen.

 

Forhold til overvågning

Gipspladerne på de skrå lofter i vores fælles loftsrumslokale er nogle steder løse. Det har været sådan længe og bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger gipspladerne.

Der er en revne i ydermuren mod vest. Det er skellet mellem vestfløj og mellemfløj (i stueplan mellem 21A, st.th. og 21A, st.tv.). Tilsvarende fejl i andre skel er blevet udbedret i forbindelse overdragelse af byggeriet.  Det er bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger revnen.

 

(udsendt med beretning til generalforsamlingen 25-04-2023)