Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården

 

 

Generelt

Mindst én gang årligt gennemgår repræsentanter for bestyrelsen andelsforeningens bygning, teknikskur, miljøstation og cykelskure for at vurdere den bygningsmæssige standard og lokalisere evt. fejl og mangler.

På grundlag af denne gennemgang beslutter bestyrelsen hvilke tiltag, der skal sættes i gang. For større arbejder sker det ved at et forslag forelæggelse en generalforsamling.

Nærværende plan revideres af bestyrelsen mindst én gang årlig.

 

2016

Der er i 2015 og 2016 sket en udskiftning af udstyr til måling af vand og varmeforbrug i 11 lejligheder hvert år. Finansiering over varme/vand regnskab.

De store altaner ved 25A og 25B har fået fjernet isolering, som trak vand og ødelagde fuger.

Der er i 2015 og 2016 gennemført en udskiftning af defekte fuger ved døre og vinduer. Der er foretaget en vurdering af holdbarhed og et antal fuger er udskiftet i 2015. I 2016 udskiftes yderligere et antal fuger.

I 2016 er lagt drænrør under hovedstien i gården for at minimere problemer med vandpytter ved regnvejr.

Der er i 2016 opsat en lampe ved stien ud til P-plads.

 

2017

Resterende lejligheder får udskiftet udstyr til måling af vand og varmeforbrug i 2017. Finansiering over varme/vand regnskab. Hermed er udstyret blevet moderniseret i alle lejligheder.

Der planlægges i 2017 udskiftet yderligere et antal defekte fuger ved døre og vinduer. Planen er at der udskiftes i et omfang, således at der ikke er brug for yderligere udskiftning i nogle år.

Udluftningskanaler efterses med faglig bistand. Hvis dette eftersyn peger på udskiftninger og forbedringer, er det hensigten at udføre disse hurtigst muligt.

Tagkonstruktion inkl. overloft efterses med faglig bistand. Hvis dette eftersyn peger på udskiftninger og forbedringer, er det hensigten at udføre disse hurtigst muligt.

Hoveddøre i opgange og udvendige lejlighedsdøre gennemgås for låsefunktion. Hoveddøre i opgange skal have efterset hængsler.

 

 

 

Vedtaget af bestyrelsen 10. januar 2017