Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 31.07.2017

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

31. juli 2017

Fremmødte:

Leif, Flemming og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Jens, Kjeld, Mikkel og Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Godkendelse af nye andelshavere i lejl. 8

Nye andelshavere

De nye andelshavere i lejlighed 8 Emilie og Kristoffer blev budt velkommen med korte oplysninger om dem og os. Herefter forlod de mødet.

Bestyrelsen godkendte dem.

Leif

 

Badeværelsesfuger

Badeværelsesfuger

Det er konstateret, at der i forbindelse med reparation af badeværelsesfuger, er nuance forskelle i farven på disse i forhold til den oprindelige farve.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at i vejlighedernes stampapirer/manualer er anført en forkert farvekode.

Flemming har efterfølgende undersøgt ny fuge og den bedst lignende i farven er LIP Multifuge i perlehvid.

Leif/Flemming

 

Skråvinduer

Skråvinduer

Det er konstateret, at der for skråvinduer er reguleringsskrue, som er/kan være monteret forkert, så der er utætheder og risiko for dannelse af fugt. Konstateret i forbindelse  med fraflytning. Top har undersøgt dette og fremsendt løsningsforslag til bestyrelsen. Besluttet at der foretages inspektion af alle skråvinduer i Magasingården til vores næste havedag den 17. september 2017.

Alle

 

Overdragelse af lejlighed 28

Overdragelse af lejl. 8

Det er aftalt at der er overdragelse den 14. august. Fra bestyrelsen deltager Leif og Klaus

Leif/Klaus

 

Evt.

Intet til dette punkt.