Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 10.04.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 10. april 2018

Fremmødte:

Jens, Pernille, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Mikkel

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Økonomi

Årsrapporten 2017

Uddelt/udsendt til samtlige andelshaver med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

 

 

Formanden orienterer

Havedag 8. april 2018

-          22 andele deltog, opgaverne løst flot og der var god stemning. Udgift 1.044 kr.

I forlængelse heraf er der givet besked til administrator for opkrævning af gebyr for udeblivelse fra havedage.

Desuden drøftet barnevognes placering i opgangene, som lige pt. er ved at tage overhånd. Disse vil til næste havedag indgå i mærkningsordningen for, om de er ”aktive” og ikke til opbevaring.

 

Interesseliste

-          Denne er nu revideret med ny tekst. Personer på listen har fået mail for ny tilmelding.

 

Legehus

-          Henvendelse fra andelshaver om legehus på eget græs. Andelshaver anmodes om at specificere materialer og mål for dette, inden bestyrelsen kommer med en udmelding.

 

Sætningsskade

-          Henvendelse fra andelshaver om sætningsskader i lejlighed. Andelshaver opfordres til, at fremsende billeder til administrator for dokumentation af dette ved hans indflytning.

ABF Ejendomsmesse

-          Modtaget invitation og fribilletter til Ejendomsmesse i Bella Center den 25.-26. april 2016.

Interesserede bedes melde sig til Klaus for deltagelse.

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling den 19. april 2018

Start kl. 17.30 med fællesspisning og beboermøde inden den ordinære generalforsamling. Alle kan tilmelde sig spisningen.

 

Til generalforsamlingen deltager herfra Jens, Kjeld og Klaus.

 

Træ fældet ved hovedporten

I forbindelse med trimning af træer blev det konstateret, at Kastanje træet ved Hovedporten var sygt og måtte fældes.

 

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

El arbejde 23A

Fejl på vores målerskab i gården og dette skal repareres og gravearbejde forventes. Undersøges samtidig om fejlen kan skyldes den generelle strømafbrydelsen der var i området natten til den 26. marts 2018.

 

Ventilationslægget Østfløjen

Tekniker tilkaldt for indstilling af anlægget. Teknikker opfordret til at indstille det som i vores Vestfløj.

 

Opgradering Internet

Dette vil ske primo maj 2018. Beboere, som er tilmeldt sms tjeneste hos Dansk Kabel TV vil få besked om dette.

Vi får i alle lejligheder en fremtidig hastighed på 50/50 Mbit. Der er mulighed for at tilkøbe sig yderligere hastigheder.

 

Kloak

Vi afventer stadig tilbud fra Kloagger.

Jens/

Pernille

 

 

 

 

 

Jens

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

Jens

 

Status vedr. verserende sager

Gennemgang af vinduer og døre

10 andelshavere har anmeldt problemer med bl.a. både aktive som passive bremseskruer i vinduer og på altan- og terrassedøre. Top ser på dette i løbet af maj/juni 2018.

 

Henvendelse fra Jacob Hasemann

Henvendelsen vedr. forslag til Generalforsamlingen, om disse er at betragte som ændringsforslag eller nye forslag og de deraf forskellige fremsættelsesfrister.

Desuden præcisering af alle andelshavers ret til at opstille til bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder fortsat på svar. Formanden sender svaret.

 

Generalforsamling 16. april 2018

-          Beretning i udkast

Denne gennemgået og det gav anledning til enkelte rettelser.

 

-          Ændringsforslag til ændring af Husordenen

Denne gennemgået og det gav anledning til enkelte rettelser.

 

-          Evt. andre forslag

Ingen

 

-          Status opstilling/på valg

Mikkel genopstiller ikke til bestyrelsen grundet forestående fraflytning.

 

Ellers ingen ændringer i forhold til den tidligere udsendte indkaldelse til generalforsamling.

Alle

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

Intet

 

 

 

Næste mødedato

16. april 2018 kl. 18.00