Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 16.04.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 16. april 2018 kl. 21.05

Fremmødte:

Jens, Pernille, Kjeld, Leif, Marianne, Robert og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ingen

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Formanden orienterer

Generalforsamling 16. april 2018

-          Formanden bød de to nye medlemmer velkomne i bestyrelsen. Det var suppleanterne Marianne Bugge Pless og Robert Strauss. Herefter orienterede han dem om bestyrelsens arbejdsopgaver, møder, herunder mødefrekvenser samt tidspunkter.

 

Afslutningsvis blev der aftalt næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Intet til dette punkt.

 

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

 

 

 

 

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

 

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

Intet

 

 

Næste mødedato

Mandag den 7. maj 2018 kl. 19.30.