Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 7.2.2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Fredag, den 7. februar 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld, Pernille, Ditte, Robert og Maiken

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel nr. 25.

Andelshaver havde bedt bestyrelsen om hurtigt møde vedr. salg af andel og godkendelse af ny andelshaver.

Den nye andelshaver mødtes med bestyrelsen. Blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter fortalte den nye andelshaver kort om sig selv og sit barn.

De forlod herefter mødet.

De blev herefter godkendt af bestyrelsen og overtager andelen den 15. juni 2020.

Nyt fra grundejerforeningen

Intet til dette punkt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt

Behandling af Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Evt.

Intet til dette punkt

Næste mødedato

19. februar 2020 kl. 19.30.