Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 30.6.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 30.juni 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Jens, Leif, Maiken og Pernille.

Meldt fra / ikke mødt:

Klaus, Kjeld, Robert og Ditte.

Referent:

Leif

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Leif

Møde med ny andelshaver andel 26

Bestyrelsen mødtes med Line og Simon og præsenterede Magasingården.

Godkendelse af ny andelshaver andel 26

Bestyrelsen godkendte de nye andelshavere.

Overdragelse andel 25

Bestyrelsen gennemgik mangelliste for andel 25. Leif gennemskriver.

Evt.

I lyset af at årsrapporten for 2019 lavet før corono-undtagelsestilstanden, drøftede bestyrelsen den vil justere forslag vedr. hensættelse med henvisning til forøget usikkerhed. Spørgsmålet drøftes på næste ordinære bestyrelsesmøde.