Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 14.7.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 14. juli 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Klaus og via telefon Pernille

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld, Robert, Ditte og Maiken.

Referent:

Leif

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Leif

Møde med ny andelshaver andel 8

Bestyrelsen mødtes med Gitte og præsenterede Magasingården.

Godkendelse af ny andelshaver andel 8

Bestyrelsen godkendte den nye andelshaver.

Evt.

Intet