Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 26. april 202 kl. 21.10 (efter generalforsamlingen)

Fremmødte:

Patrick, Jens, Kjeld, Leif, Poul, Pia og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus blev valgt til referent.

 

Konstituering af bestyrelsen

 

Indledningsvis blev ny indvalgte bestyrelsessuppleant Pia Olsen budt velkommen.

 

Herefter konstituerede bestyrelsen sig således:

Leif fortsætter som formand.

Poul blev næstformand.

Keld fortsætter som kasserer.

Klaus blev sekretær.

Jens Hasemann som almindeligt medlem.

 

De tre valgte suppleanter er:

Patrick Haslund Carlsen

Line Flatau og

Pia Olsen.

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

Ikke fastsat, men forventes primo juni 2022.