Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag d. 8. februar 2024 kl. 19.30.

Fremmødte:

Poul, Leif, Kjeld, Jens, Nina, Pia, og Klaus.

Desuden deltog administrator Birgitte på en telefonlinie.

Meldt fra/ikke mødt:

Nina og Line

Referent:

Klaus/Leif

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Formanden orienterede om indkaldelsen for at få en status og en plan for det videre forløb vedrørende rotter under tre lejligheder i østfløjen.

 

Anmodning om og indkaldelse til var sket på anmodning fra Pia (som er ”projektleder” på sagen).

 

Status vedr. verserende sager

Rotter i østfløjen

Der er i efteråret konstateret rotter under østfløjen og videre derfra er der konstateret rotter i tre lejligheder. Der har været foretaget undersøgelser, herunder røgprøver.

 

Vores forsikringsselskab er involveret i sagen. Taksator har besigtiget vores østfløj.

 

Status på sagen lige nu er, at efter telefonisk kontakt til taksator, er følgende forløb aftalt:

 

Mandag d. 12. februar 2024 er det aftalt, at tømmer/entreprenør repererer hul i én af lejlighederne, hvor det formodes at rotter kommer igennem.

Jens deltager her.

 

Derefter er det aftalt med rottefænger, at der udføres en røgprøve på ny, for at se om hullet er lappet og ikke nye huller er opstået.

Jens deltager her.

 

Hvis røgprøven viser, at der ikke er yderligere huller, vil der blive taget tiltag til rottebkæmpelse med gift i kloakken.

 

Hvis røgprøven viser, at der er yderligere huller, vil disse blive lokaliseret og udbedret.

 

Alt afhængig af røgprøvens resultat, tages der nye tiltag for rottebekæmpelsen.

 

Bestyrelsen og administrator holdes orienteret ved mails, så hurtig handling kan foretages.

 

Vores administrator Birgitte deltog i mødet på telefonlinie og var enig i vores tiltag for det videre forløb. Hun vil dog tage og have tæt kontakt med både vores forsikringsmægler og taksator.

 

Næste mødedato

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.30.