Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 17.30 (før generalforsamling).

Fremmødte:

Pia, Kjeld, Leif, Poul, Jens og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Nina, Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.30

GF’s forløb

 

Bestyrelsen vil foreslå Birgitte Rasmussen som dirigent på generalforsamlingen.

 

Herefter blev bestyrelsens beretning gennemgået og enkelte punkter blev præciseret og aftalt med yderligere mundtlige tilføjelser og præciseringer på selve generalforsamlingen.

 

 

Formanden orienterer

 

Havedag

På havedagen blev der ikke malet vindskeder på teknik- og cykelskure. Disse males når vejret tillader det og Poul sørger for det.

 

Øvrige maleropgaver udføres ligeledes når vejret tillader det. Opgaverne er resten af teknikskur, sandkasse og legehus.

 

Disse havedagsopgaver kan udføres uden for havedagen og når de tilmeldte andelshavere aftaler det. I forlængelse af dette søges andelshavere til opgaverne.

 

Alternativ vil bestyrelsen rekvirere malermester til at udføre opgaven.

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Generalforsamling den 18. april 2024

Intet til dette punkt.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Ventilation

Ventilationen er efterset, renset i 3 meters højde og andelshaver har fået nyt filter i emhætten. Dette tilsammen har medført tilfredsstillende sug.

 

På dette grundlag vurderer bestyrelsen, at det modtagne tilbud på rens af hele anlægget ikke er nødvendigt.

 

Der er tilsyneladende ikke andre andelshavere med samme problem.

 

Fugearbejde

Tilbud på fugearbejde modtaget fra Vallensbæk Maskinsnedkeri og bestyrelsen godkendte dette.

 

Arbejdet forventes udført hen over sommeren.

 

Forsikring

I forlængelse af vores rottesag og samarbejdet med vores forsikringsmægler, har bestyrelsen overvejelser om evt. ny forsikringsmægler. I den anledning sonderer bestyrelsen i samarbejde med administrator mulighederne herfor, herunder især fokus på den ”service” de kan tilbyde.

 

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

 

Behandling af indkomne forslag

Intet til dette punkt.

 

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

 

Næste mødedato

23. april 2024 efter generalforsamlingen.