Lejligheder i Magasingården

Andelskronen er 3,055 (generalforsamlingsvedtagelse 25. april 2023)

Se vedtægternes §4 for en liste over andelenes oprindelige indskud.

Hvis du er interesseret i at købe en andelslejlighed i Magasingården, så skriv til A/B Magasingården om interesselisten på interesseliste@mg-ab.dk.

 

E-mailen skal indeholde:

·       Fulde navn, adresse, telefon og e-mail

·       Ønsker til størrelse og beliggenhed

·       Sætningen ”Jeg accepterer, at oplysninger i denne e-mail bliver videregivet til andelshavere, som ønsker at sælge deres andel”

Du vil så blive skrevet på en interesseliste og blive kontaktet af den salgsinteresserede andelshaver, når en andel måtte blive udbudt til salg.

A/B Magasingården har:

·         4 lejligheder på mellem 56 og 57 m(4.036-4.238 kr.)

·       12 lejligheder på mellem 72 og 80 m(5.050-5.962 kr.)

·         9 lejligheder på mellem 91 og 106 m(6.672-8.092 kr.)

·         5 lejligheder på mellem 127 og 134 m(8.092-8.295 kr.)

·         2 lejligheder på 142 m(8.295-8.498 kr.)

I parentes er anført den ”nøgne” månedlige boligafgift. Dertil kommer vand, varme, internet og TV-grundpakke.

Beliggenhed:

·       14 lejligheder på st., 1. og 2. sal har adgang via de to opgange.

·       6 af de største lejligheder og 2 mindre har adgang fra altan med udendørs trappe.

·       10 lejligheder i stuen med direkte adgang fra gården.

Om interesselisten i andelsforeningens vedtægter:

  (13.1) Bestyrelsen administrerer en interesseliste, hvor tilmelding alene sker via e-mail med angivelse af evt. særlige ønsker. Alle som accepterer at deres tilmeldingsemail kan udleveres til sælgere, registreres på interesselisten.

  (13.2) Efter den i §14.4 nævnte 14 dages frist udleveres interesselisten til de/den andelshaver(e), som ønsker at sælge. Vedkommende skal kontakte personer på interesselisten, hvis ønsker svarer til den udbudte andel, og dem med højeste anciennitet kontaktes først. Når interesselisten er udtømt, kan andelen udbydes frit.

  (13.3) Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve et gebyr for optagelse på interesselisten.

NOTE: Der opkræves p.t. ikke gebyr.

Når du/I kommer til at skulle se på en lejlighed, anbefales det at læse den vejledning, som andelsforeningens bestyrelse har lavet til købere og sælgere:

- Til download: Vejledning til sælger og køber om overdragelser

Andel til salg: ingen aktuelt