Arbejdsdag 21. juni 2014 Magasingården A/B

Fotos ved Flemming Holland.