Praktiske informationer: Arbejdsdage

   

 • 3 gange om året afholder vi i Magasingården arbejdsdage: Forår, sommer og efterår.
 • Datoer bliver aftalt på den ordninære generalforsamling.
 • På arbejdsdagene hjælper hinanden med at holde vores fællesområder pæne, maler træværk, luger ukrudt, plante nyt, rydder op på loftet, rense ventilationsfiltre og meget mere.
 • Arbejdsdagene er også hyggedage, hvor vi lærer hinanden bedre at kende.
 • Vi har alle som beboere forpligtet os til at tage del i foreningens vedligeholdelse ved at deltage i 1 ud af 3 arbejdsdage om året. I modsatfald opkræves andelshaveren for 3 timers arbejde jævnfør Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations timesats for værdi af eget arbejde.
 • Efter arbejdsdagen lige op til sommerferien afholder vi efterfølgende sommerfest, hvor vi griller og hygger sammen.
 • Billeder fra en arbejdsdag

   

   

   

  Retur til Praktiske informationer