Praktiske informationer for Magasingården

Denne side er en oplistning af mange informationer om praktiske og administrative problemer og løsninger som du som beboer kan støde på i Magasingården.

Klik på nedenstående link og du vil komme til uddybelse af disse punkter.

Se særskilt side om Avedøre Lejrens faciliteter.