Nyheder

Vedtægtsændringsforslag

Højesteret afsagde den 25. august 2023 en dom, hvor det blev slået fast, at lejelovens bestemmelser om lejers ansvar for installationer i boligen ikke kan anvendes analogt på andelshaver. Afgørelsen brød med den tidligere retstilstand på området, hvor det har været antagelsen, at andelshaveren, der får en forandring udført, har det objektive ansvar for eventuelle skader forårsaget af forandringen på tilsvarende vis, som en lejer er ansvarlig for i henhold til lejeloven.

Derfor har Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) lavet en ændring i deres standardvedtægter for andelsboligforeninger, således at en andelshavers ansvar ved udførte bygningsændringer skrives ind i vedtægterne.

Bestyrelsen for A/B Magasingården foreslår at tilsvarende ændringer indføres i vores vedtægter; se: Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 10 og 21.

 

TV-abonnement hos YouSee stiger 1.1.2024

Grundpakken, som opkræves via boligafgiften, stiger med 30,00 kr. månedligt fra 270,97 kr. i 2023 til 300,97 kr. månedligt.

Medlemmer med en tillægspakke (Mellem eller Fuld) modtager direkte besked fra YouSee.

Også Bland Selv priser ovenp Grundpakken har nye priser: 10 point = 230 kr./måned, 20 point = 300 kr./måned, 36 point = 400 kr./måned, og 46 point = 490 kr./måned.

Alle priser inkl. moms. (11-10-2023)

 

Dokumenter til salg

Alle dokumenter til brug for salg opdateret efter generalforsamling april 2023 og kan downloades fra hjemmesiden under Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

 

Vejledning til sælger og køber om overdragelser

Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til sælger og køber om overdragelser med tilhørende skemaer, som kan downloades og dermed bruges som skabelon. Bemærk at fremover er den eneste måde at køber kan få udarbejdet en overdragelsesaftale er at benytte dette skema.

Download fra Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

Sidste opdatering februar 2023.

 

Andelskrone og reserver

Hvert år foreslår bestyrelsen nogle beløb hensat til vedligeholdelse og reserver til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Sådanne forslag bygger naturligvis på nogle hensyn og overvejelser. Denne er ikke ændret, men har bestyrelsen har valgt at formulere disse skriftligt, se Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles. (23.2.2019)

 

 

 

------- oooo000oooo -------