Praktiske informationer: Husdyr

 

Reglerne for husdyrhold i Magasingården fremgår af Husordens § 8.

 

Hvis du føler dig generet af andre andelshaveres kæledyr og dermed mener, at husordens pkt. 8b ikke overholdes, skal du først henvende dig til den pågældende andelshaver og påtale forholdet.

 

Hjælper dette ikke, skal du henvende dig igen. Først hvis dette ikke hjælper, kan du sende en skriftlig klage til bestyrelsen. En sådan klage skal indeholder en beskrivelse af de faktiske forhold (om muligt med dokumentation) inkl. hvordan du føler dig generet samt datoer for din kommunikation med dyrets ejer.

 

Bestyrelsen vil forelægge klagen for den pågældende andelshaver inden behandling på et bestyrelsesmøde.

 

 

  • Retur til Praktiske informationer