Vejledninger, retningslinjer og politikker vedtaget af bestyrelsen – A/B Magasingården

·         Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles  (februar 2019)          

·         Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag i A/B Magasingården  (januar 2017)